SŁOWNIK MARKETINGOWY

TOWS

TOWS – narzędzie analizy strategicznej, które jest rozwinięciem klasycznej analizy SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats – mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia). TOWS służy do opracowania strategii marketingowej, w której wykorzystuje się wyniki analizy SWOT. Głównym celem macierzy TOWS jest identyfikacja taktyk i strategii, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie mocnych stron organizacji, minimalizację jej słabych stron, wykorzystanie szans rynkowych oraz unikanie potencjalnych zagrożeń.

Sprawdź również

  Krok 2 z 4

  Czy chcesz porozmawiać z nami na temat strategii marketingowej dla Twojego Biznesu?

  Możesz liczyć na nasze doświadczenie i wiedzę, dzięki którym zidentyfikujemy potencjalne obszary do poprawy i wskażemy konkretne działania, które pomogą Ci zrealizować Twoje cele. Konsultacja ma oczywiście darmowy i niezobowiązujący charakter.

  Krok 4 z 4

  Dziękujemy za wypełnienie formularza! Zabieramy się do jego analizy i skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h (chyba, że wypełniłeś formularz w weekend :) ).

  Krok 3 z 4

  Jakie cele chcesz osiągnąć (wielokrotny wybór):

  Krok 4 z 4

  Które usługi Cię interesują? (wielokrotny wybór)

  Ile wynosi Twój miesięczny budżet marketingowy?

  Zgoda na przetwarzanie danych (pole wymagane)

  This will close in 0 seconds