Spis treści: 

 • Czym są Core Web Vitals?
  • Podstawowe wskaźniki internetowe;
  • Inne wskaźniki CWV;
 • Czy CWV mają wpływ na pozycję strony internetowej?
 • Jak mierzyć wskaźniki CWV?
  • Google Search Console;
  • PageSpeed Insights;
  • Narzędzia dla developerów Chrome;
  • Lighthouse;
  • Wtyczka – Web Vitals do Chrome;
 • Czy warto zoptymalizować stronę pod CWV oraz jak to zrobić?
 • Podsumowanie

Core Web Vitals (CWV) to grupa miar, które pomagają ocenić jakość doświadczenia użytkownika na stronie internetowej. Na te wskaźniki wpływają responsywność strony oraz szybkość i płynność jej działania. Google oferuje narzędzia do analizy i optymalizacji CWV, ponieważ to od tych miar zależy pozycja strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Dowiedz się, czym dokładnie są Core Web Vitals, jakie miary wchodzą w ich skład oraz jak je poprawić. Zapraszamy do lektury! 

Czym są Core Web Vitals?

Core Web Vitals (CWV) to zestaw miar jakości, które służą do oceny doświadczenia użytkownika na stronie internetowej. Te miary skupiają się na trzech kluczowych aspektach:

 • szybkości ładowania strony,
 • reakcji na działanie użytkownika,
 • organizacji (sposobu rozmieszczenia i uporządkowania poszczególnych elementów na stronie). 

CWV obejmują m.in. czas pierwszego renderowania, czas do pierwszego interaktywnego zdarzenia, proporcje klikalnych elementów na stronie oraz stabilność wymiaru layoutu (czyli zdolności strony internetowej do zachowania swojej struktury i układu niezależnie od rozmiaru okna przeglądarki lub rozdzielczości ekranu). Google oferuje narzędzia do analizy i optymalizacji tych miar, gdyż wpływają one na pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Podstawowe wskaźniki internetowe

Podstawowe wskaźniki Core Web Vitals to:

 • Largest Contentful Paint (LCP) – mierzy czas, jaki upływa od momentu wejścia na stronę do momentu wyświetlenia największego elementu treści (np. obrazu lub nagłówka) na ekranie. Pozytywny czas LCP to mniej niż 2,5 sekundy.
 • First Input Delay (FID) – mierzy czas, jaki upływa od momentu pierwszej interakcji użytkownika (np. kliknięcia przycisku) do momentu, w którym strona zareaguje na tę interakcję. Pozytywny czas FID to mniej niż 100 milisekund.
 • Cumulative Layout Shift (CLS) – mierzy stabilność wizualną układu elementów na stronie, czyli częstotliwość ich przesuwania się na stronie w trakcie ładowania. Pozytywna wartość CLS to mniej niż 0,1.

Powyższe trzy miary są uważane za podstawowe wskaźniki CWV i są uwzględniane przez Google przy ocenie stron pod kątem pozycji w wynikach wyszukiwania.

Inne wskaźniki CWV

Oprócz podstawowych wskaźników CWV wymienionych wcześniej istnieją również mniej popularne, ale równie ważne miary jakości:

 • Time to Interactive (TTI) – mierzy czas, jaki upływa od momentu wejścia na stronę do momentu, w którym strona jest gotowa do interakcji z użytkownikiem.
 • Total Blocking Time (TBT) – mierzy czas, jaki upływa od momentu wejścia na stronę do momentu, w którym strona jest gotowa do interakcji z użytkownikiem, ale tylko jeśli wcześniej pojawiły się jakieś blokujące operacje, np. ładowanie obrazów lub plików CSS, łączenie z serwerem).
 • First Contentful Paint (FCP) – mierzy czas, jaki upływa od momentu wejścia na stronę do momentu wyświetlenia pierwszego elementu treści (np. obrazu lub nagłówka) na ekranie.
 • Time to First byte (TTFB) – mierzy czas od wysłania zapytania do momentu otrzymania pierwszego bajtu danych z serwera.

Te mniej popularne wskaźniki również mogą być uwzględniane przy ocenie stron pod kątem pozycji w wynikach wyszukiwania. Nie są one jednak tak ważne, jak poprzednie trzy wskaźniki: LCP, FID, CLS.

Czy CWV mają wpływ na pozycję strony internetowej?

Core Web Vitals mają wpływ na pozycję strony internetowej, ponieważ według Google dobra jakość tych miar jest ważna dla doświadczenia użytkownika i dlatego jest ona czynnikiem rankingowym. Dzięki tym wskaźnikom możliwa jest ocena szybkości i płynności ładowania strony, jej reakcji na działanie użytkownika oraz rozmieszczenia i uporządkowania elementów, co bezpośrednio wpływa na user experience

Core Web Vitals mają zatem wpływ na pozycję strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Google oferuje specjalistyczne narzędzia do analizy i optymalizacji CWV. Ich wysoka jakość może przyczynić się do lepszej pozycji strony w wynikach wyszukiwania.

Jak mierzyć wskaźniki Core Web Vitals?

Źródła informacji o wartościach wskaźników CWV można podzielić na dwa typy. Należą do nich dane zgromadzone oraz dane laboratoryjne. 

Dane zgromadzone, czyli field data, to informacje pochodzące od realnych wizyt na stronie internetowej użytkowników korzystających z przeglądarki Google Chrome. Określają one średnią CWV z ostatnich 28 dni pochodzących z raportu Chrome User Experience Report. Są mierzone za pomocą Google PageSpeed InsightsGoogle Search Console.

Dane laboratoryjne, czyli lab data, to pomiary przeprowadzane za pomocą specjalnych narzędzi. Zawierają informacje na temat doświadczenia potencjalnego internauty podczas użytkowania strony. Są to jednak koncepcje mierzone w laboratoryjnych warunkach, a analizę CWV należy oprzeć o rzeczywiste dane. Można je znaleźć w narzędziach, które zostaną opisane poniżej.

Jaki wpływ mają wskaźniki Core Web Vitals?

Źródło: www.unsplash.com


Google Search Console

Google Search Console to narzędzie, które pozwala na śledzenie i optymalizację stron internetowych pod kątem wyników wyszukiwania. Udostępnia również informacje o jakości CWV, takie jak Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) czy Cumulative Layout Shift (CLS). Aby mierzyć CWV za pomocą Google Search Console, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zalogować się do swojego konta w Google Search Console.
 2. Wybrać swoją stronę internetową z listy zarządzanych stron.
 3. Przejść do zakładki „Raporty” i wybrać „Jakość strony”.
 4. W sekcji CWV zobaczysz wykresy i dane dotyczące wskaźników LCP, FID i CLS. Możesz wybrać dowolne przedziały czasowe i filtrować dane według różnych kryteriów.
 5. Możesz też użyć narzędzia „Porównaj z innymi stronami”, by zestawić swoje wyniki z wynikami innych stron.
 6. Na koniec możesz użyć opcji „Sugestie optymalizacji” przedstawiającej propozycje zmian, które mogą poprawić Twoje wyniki CWV.

Google Search Console dostarcza ważnych informacji na temat jakości strony i pozwala na monitorowanie jej wyników. Dzięki temu można szybko wykryć i naprawić problemy związane z CWV, co pozytywnie wpływa na pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

PageSpeed Insights

PageSpeed Insights to narzędzie Google, które pozwala na analizę i optymalizację stron internetowych pod kątem szybkości i jakości doświadczenia użytkownika. Podobnie jak Google Search Console udostępnia informacje o jakości Core Web Vitals (CWV), takie jak Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) czy Cumulative Layout Shift (CLS). Aby mierzyć CWV za pomocą PageSpeed Insights, należy:

 1. Wejść na stronę (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/).
 2. Wprowadzić adres URL strony, którą chcesz przebadać.
 3. Kliknąć przycisk „Analizuj”.
 4. Po zakończeniu analizy zobaczysz wyniki dotyczące jakości CWV oraz otrzymasz propozycje optymalizacji.
 5. W sekcji „Jakość strony” zobaczysz wynik dla LCP, FID, CLS oraz innych mniej popularnych wskaźników CWV.
 6. Możesz również zobaczyć wyniki dla różnych urządzeń.

PageSpeed Insights dostarcza szczegółowych informacji na temat jakości strony i pozwala na monitorowanie jej wyników. Korzystanie z niego pomaga w wykryciu i naprawie problemów związanych z CWV.

Lighthouse

Lighthouse to narzędzie Google, które pozwala na automatyczną analizę i optymalizację stron internetowych pod kątem szybkości, jakości doświadczenia użytkownika, dostępności oraz SEO. Udostępnia również informacje o jakości CWV, takie jak Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) czy Cumulative Layout Shift (CLS). Aby mierzyć CWV za pomocą narzędzia Lighthouse, należy kolejno:

 1. Uruchomić narzędzie Lighthouse w przeglądarce Google Chrome. 
 2. Otworzyć stronę internetową, która ma zostać przetestowana.
 3. Kliknąć ikonę Lighthouse na pasku narzędzi przeglądarki. 
 4. Po wykonaniu testu w raporcie Lighthouse znajdziesz informacje dotyczące CWV, takie jak czas pierwszego renderowania, czas interakcji oraz liczbę przeglądarek, które spełniają wszystkie wymagania CWV.
 5. Możesz też ustawić różne wersje urządzeń i dostosować warunki sieciowe tak, aby uzyskać lepsze wyniki.

Lighthouse, podobnie jak wspomniane wcześniej dwa inne narzędzia do analizy i pomiaru CWV, dostarcza wartościowych informacji dotyczących obecnego stanu tych miar. Może również w znacznym stopniu je poprawić lub naprawić pojawiające się błędy. Dzięki temu masz szansę na polepszenie rankowania swojej strony internetowej w wyszukiwarce Google. 

Czy warto zoptymalizować stronę pod CWV oraz jak to zrobić?

Zoptymalizowanie strony pod Core Web Vitals (CWV) jest bardzo ważne. Wskaźniki CWV odnoszą się do jakości doświadczenia użytkownika na stronie internetowej, a Google uwzględnia je przy ustalaniu pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Poprawa wyniku CWV może również przyczynić się do zwiększenia ruchu i konwersji na stronie. 

Niektóre kluczowe sposoby na optymalizację strony pod kątem CWV to:

 • minimalizowanie czasu pierwszego zrenderowania przez zoptymalizowanie kodu HTML, CSS i JavaScript oraz redukcję liczby zasobów, takich jak obrazy i skrypty;
 • zwiększanie szybkości interakcji przez odpowiednią implementację skryptów JavaScript i łatwe w użytku interakcje;
 • minimalizowanie liczby przeglądarek, które nie spełniają wymagań CWV przez testowanie strony na różnych urządzeniach i przeglądarkach oraz rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością.

To jedynie przykłady sposobów optymalizacji pod kątem CWV. Należy pamiętać, że jest to proces ciągły oraz wymagający analizy danych i testowania. Zalecane jest użycie odpowiednich narzędzi, takich jak Lighthouse oraz PageSpeed Insights, które pomogą w identyfikacji problemów i określeniu obszarów do poprawy.

Core Web Vitals - co to jest?

Źródło: www.unsplash.com


Aby zoptymalizować LCP, FID oraz CLS, należy rozważyć następujące kroki:

 1. Zmniejszenie rozmiaru plików przyczyni się do szybszego ładowania strony. Będzie to możliwe dzięki kompresowaniu plików i usuwaniu niepotrzebnych zasobów.
 2. Usuwanie blokad związanych z zasobami. Aby to zrobić, należy unikać kodu JavaScript, który blokuje renderowanie strony. Konieczne jest również umieszczanie plików CSS na początku dokumentu HTML.
 3. Priorytetyzacja above-the-fold content. Jej osiągnięcie jest możliwe dzięki podziałowi kodu, opóźnionemu ładowaniu i preładowaniu zasobów.
 4. Optymalizacja czasu pierwszego bajtu (TTFB). Jest możliwa dzięki użyciu Content Delivery Network (CDN), optymalizacji kodu po stronie serwera i zmniejszeniu liczby żądań.
 5. Monitorowanie i mierzenie. Konieczne jest ciągłe monitorowanie i mierzenie LCP za pomocą narzędzi takich jak LighthousePageSpeed Insights, a także naprawianie wykrytych problemów.

Należy pamiętać, że optymalizacja wskaźników CWV jest procesem ciągłym, który wymaga testowania oraz analizy danych. 

Podsumowanie

Core Web Vitals to grupa wskaźników, które mierzą jakość doświadczenia użytkownika na stronie internetowej. Google bierze te wskaźniki pod uwagę przy ustalaniu pozycji strony w wynikach wyszukiwania, dlatego optymalizacja pod tym kątem jest niezwykle istotna. Jakość wskaźników CWV może przyczynić się do zwiększenia ruchu i konwersji na stronie. Aby zoptymalizować CWV, należy przyjrzeć się takim czynnikom, jak:

 • minimalizowanie czasu pierwszego zrenderowania,
 • zwiększanie szybkości interakcji,
 • minimalizowanie liczby przeglądarek, które nie spełniają wymagań.

Można to zrobić przez zoptymalizowanie kodu HTML, CSS i JavaScript, redukcję liczby zasobów, testowanie na różnych urządzeniach i przeglądarkach oraz monitorowanie i mierzenie wyników za pomocą narzędzi takich jak Lighthouse czy PageSpeed Insights. Optymalizacja Core Web Vitals jest procesem ciągłym, który wymaga analizy danych i testowania w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla konkretnej strony. Jeżeli zatem chcesz zadbać o Core Web Vitals oraz umieścić swoją stronę internetową na najwyższych pozycjach wyszukiwania, to koniecznie zgłoś się do nas i sprawdź sam, jak #dostarczamyklientów!

Poprzedni wpis
Czym jest evergreen content i jak go stworzyć?
Następny wpis
.htaccess – Czym jest i czy warto z niego korzystać?

  Krok 2 z 4

  Czy chcesz porozmawiać z nami na temat strategii marketingowej dla Twojego Biznesu?

  Możesz liczyć na nasze doświadczenie i wiedzę, dzięki którym zidentyfikujemy potencjalne obszary do poprawy i wskażemy konkretne działania, które pomogą Ci zrealizować Twoje cele. Konsultacja ma oczywiście darmowy i niezobowiązujący charakter.

  Krok 4 z 4

  Dziękujemy za wypełnienie formularza! Zabieramy się do jego analizy i skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h (chyba, że wypełniłeś formularz w weekend :) ).

  Krok 3 z 4

  Jakie cele chcesz osiągnąć (wielokrotny wybór):

  Krok 4 z 4

  Które usługi Cię interesują? (wielokrotny wybór)

  Ile wynosi Twój miesięczny budżet marketingowy?

  Zgoda na przetwarzanie danych (pole wymagane)

  This will close in 0 seconds