S

Storytelling

Storytelling – technika marketingowa polegająca na opowiadaniu historii związanych z marką, produktami czy usługami w celu zbudowania emocjonalnego związku z odbiorcami i wzmocnienia wizerunku marki. Storytelling może być wykorzystywany w różnych formach komunikacji, takich jak…

SWOT

SWOT – narzędzie strategiczne, które pomaga firmom ocenić ich mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia (ang. strengths, weaknesses, opportunities, threats). Pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu rynkowego, w którym działa firma, co ułatwia podejmowanie…

Strategia marki

Strategia marki – plan działań mających na celu wzmocnienie pozycji marki na rynku i zwiększenie jej wartości. Strategia ta określa cele, wartości, misję i cele biznesowe oraz sposób, w jaki marka będzie się komunikować i…

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa – plan działań, poprzez który firma dąży do osiągnięcia określonych celów. Może obejmować takie elementy, jak identyfikacja grupy docelowej, analiza rynku i konkurencji, ustalanie budżetu na działania marketingowe oraz wybór kanałów komunikacji.

Startup

Startup – firma, która dopiero zaczyna swoją działalność i ma wysokie ambicje co do jej rozwoju. Firmy te często mają innowacyjne produkty lub usługi, które mają potencjał do szybkiego wzrostu i osiągnięcia znaczącej pozycji na…

Social media strategy

Social media strategy – plan działań marketingowych na platformach społecznościowych, obejmujący cele, strategię treści, sposoby promocji, analizę konkurencji i inne czynniki.

Social media monitoring

Social media monitoring – systematyczne monitorowanie i analizowanie działań użytkowników oraz opinii na temat marki na mediach społecznościowych.

Social media marketing plan

Social media marketing plan – kompleksowy plan działań marketingowych na platformach społecznościowych, obejmujący strategię treści, promocję, budowanie zasięgu, analizę wyników i inne elementy.

Social media marketing

Social media marketing – polega na wykorzystywaniu serwisów społecznościowych do generowania zasięgów oraz uwagi internautów. Najczęściej używa się Facebooka, Twittera, Instagrama, Tik Toka, LinkedIn i innych platform społecznościowych do promocji marki.

Social media listening

Social media listening – proces oceny i monitorowania rozmów na platformach społecznościowych. Jej celem jest zrozumienie, co mówią o marce, jej produktach lub usługach. Po analizie następuje uwzględnienie zebranych danych w raporcie oraz przygotowanie sugestii…

  Krok 2 z 4

  Czy chcesz porozmawiać z nami na temat strategii marketingowej dla Twojego Biznesu?

  Możesz liczyć na nasze doświadczenie i wiedzę, dzięki którym zidentyfikujemy potencjalne obszary do poprawy i wskażemy konkretne działania, które pomogą Ci zrealizować Twoje cele. Konsultacja ma oczywiście darmowy i niezobowiązujący charakter.

  Krok 4 z 4

  Dziękujemy za wypełnienie formularza! Zabieramy się do jego analizy i skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h (chyba, że wypełniłeś formularz w weekend :) ).

  Krok 3 z 4

  Jakie cele chcesz osiągnąć (wielokrotny wybór):

  Krok 4 z 4

  Które usługi Cię interesują? (wielokrotny wybór)

  Ile wynosi Twój miesięczny budżet marketingowy?

  Zgoda na przetwarzanie danych (pole wymagane)

  This will close in 0 seconds