M

Market segmentation

Market segmentation – proces dzielenia rynku na grupy klientów o podobnych cechach, potrzebach lub preferencjach. Pozwala to na lepsze dostosowanie oferty i działań marketingowych do potrzeb poszczególnych grup klientów.

Multichannel marketing (marketing wielokanałowy)

Multichannel marketing (marketing wielokanałowy) – strategia marketingowa, która wykorzystuje wiele różnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, media społecznościowe, strony internetowe, reklama w mediach tradycyjnych czy bezpośredni kontakt z klientem, aby dotrzeć do odbiorców z przekazem…

Mobile tagging

Mobile tagging – technologia, która umożliwia skanowanie kodów QR i innych kodów kreskowych za pomocą smartfona. Dzięki temu klient może uzyskać dodatkowe informacje na temat produktu lub usługi, zrobić zakupy online lub skontaktować się z…

Market research

Market research – badania rynku, które pozwalają na poznanie potrzeb i preferencji klientów, jak również konkurencji i możliwości rozwoju rynku. Pozwalają firmom na lepsze dopasowanie swoich produktów i usług do potrzeb klientów oraz na zaplanowanie…

Marketing strategy

Marketing strategy – inaczej strategia marketingowa, czyli plan działania, który pozwala na osiągnięcie celów marketingowych. Strategia marketingowa powinna uwzględniać cele biznesowe, grupę docelową, a także działania konkurencji.

Marketing plan

Marketing plan – szczegółowy plan działań marketingowych, który jest częścią strategii marketingowej. Powinien zawierać takie elementy jak: budżet, cele, harmonogram działań, metody pomiaru sukcesu działań marketingowych.

Marketing mix

Marketing mix – zbiór narzędzi i działań marketingowych, które są stosowane do promocji produktu lub usługi. Marketing mix składa się z 4 elementów: produktu, ceny, promocji, miejsca dystrybucji.

Marketing evangelist

Marketing evangelist – osoba, która promuje markę, produkt lub usługę, używając w tym celu różnych narzędzi i kanałów, takich jak social media, blogi, czy wydarzenia branżowe. Osoba ta ma na celu przekonanie potencjalnych klientów do…

Marketing communication

Marketing communication – komunikacja marketingowa, która obejmuje różne narzędzia, np. reklama, public relations, content marketing i inne. Komunikacja marketingowa powinna być spójna i konsekwentna, aby marka była rozpoznawalna i atrakcyjna dla klientów.

Marketing automation

Marketing automation – proces wykorzystywania narzędzi i technologii informatycznych do automatyzacji procesów marketingowych. Może to być np. zbieranie danych o klientach, segmentacja grup klientów, personalizacja wiadomości i kampanii reklamowych, tworzenie landing page’ów i analizowanie efektywności…

  Krok 2 z 4

  Czy chcesz porozmawiać z nami na temat strategii marketingowej dla Twojego Biznesu?

  Możesz liczyć na nasze doświadczenie i wiedzę, dzięki którym zidentyfikujemy potencjalne obszary do poprawy i wskażemy konkretne działania, które pomogą Ci zrealizować Twoje cele. Konsultacja ma oczywiście darmowy i niezobowiązujący charakter.

  Krok 4 z 4

  Dziękujemy za wypełnienie formularza! Zabieramy się do jego analizy i skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h (chyba, że wypełniłeś formularz w weekend :) ).

  Krok 3 z 4

  Jakie cele chcesz osiągnąć (wielokrotny wybór):

  Krok 4 z 4

  Które usługi Cię interesują? (wielokrotny wybór)

  Ile wynosi Twój miesięczny budżet marketingowy?

  Zgoda na przetwarzanie danych (pole wymagane)

  This will close in 0 seconds