T

TOWS

TOWS – narzędzie analizy strategicznej, które jest rozwinięciem klasycznej analizy SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats – mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia). TOWS służy do opracowania strategii marketingowej, w której wykorzystuje się wyniki analizy SWOT.…

Touchpoint

Touchpoint – każde miejsce, w którym klienci mają styczność z marką, produktem lub usługą. Punkt kontaktu może obejmować reklamy, obsługę klienta, strony internetowe, media społecznościowe, sklepy, opakowania produktów i inne elementy. Zrozumienie punktów kontaktu jest…

Tożsamość marki

Tożsamość marki – sposób, w jaki marka prezentuje się na rynku, włączając w to jej nazwę, logo, kolory, styl pisania, design produktów itd. Tożsamość marki ma na celu wyróżnienie jej na tle konkurencji oraz budowanie…

Test A/B

Test A/B – technika badawcza polegająca na równoczesnym prezentowaniu dwóch różnych wersji np. strony internetowej, e-maila czy reklamy. Test A/B pozwala na porównanie efektywności dwóch wariantów i wybór tego, który przynosi lepsze wyniki.

Target

Target – grupa odbiorców, którą chcemy osiągnąć naszymi działaniami marketingowymi. Określenie targetu to jeden z kluczowych elementów w strategii marketingowej, ponieważ pozwala nam skutecznie dostosować nasze działania do potrzeb i preferencji grupy docelowej, co zwiększa…

  Krok 2 z 4

  Czy chcesz porozmawiać z nami na temat strategii marketingowej dla Twojego Biznesu?

  Możesz liczyć na nasze doświadczenie i wiedzę, dzięki którym zidentyfikujemy potencjalne obszary do poprawy i wskażemy konkretne działania, które pomogą Ci zrealizować Twoje cele. Konsultacja ma oczywiście darmowy i niezobowiązujący charakter.

  Krok 4 z 4

  Dziękujemy za wypełnienie formularza! Zabieramy się do jego analizy i skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h (chyba, że wypełniłeś formularz w weekend :) ).

  Krok 3 z 4

  Jakie cele chcesz osiągnąć (wielokrotny wybór):

  Krok 4 z 4

  Które usługi Cię interesują? (wielokrotny wybór)

  Ile wynosi Twój miesięczny budżet marketingowy?

  Zgoda na przetwarzanie danych (pole wymagane)

  This will close in 0 seconds