Na rynku istnieją trzy modele rozliczeń SEO i pozycjonowania:

 • płatność za pozycję,
 • stały miesięczny ryczałt oraz
 • powiązanie niskiego ryczałtu i niskiej ceny za wzrost ruchu w witrynie.

W Zyskowni.pl proponujemy 2 ostatnie modele rozliczeń SEO. Poniżej znajdziesz ich porównanie wg najczęstszych standardów rynkowych.

Pozycjonowanie w modelu za pozycje (częste standardy rynkowe):

Plusy:

 • płatność tylko, gdy witryna jest widoczna w Google na wskazane frazy

Minusy:

 • umowy terminowe (1-2 lata) z karami umownymi za rozwiązanie współpracy
 • zabronione pozycjonowanie witryny z inną agencją nawet, jeśli nie widać efektów
 • brak możliwości zmiany fraz w trakcie trwania umowy nawet, jeśli ich liczba wyszukiwań spadnie
 • pozycje w tym samym dniu różnią się zależne od miejsca i zachowań użytkownika
 • koncentracja na najprostszych i najszybszych frazach do wypozycjonowania kosztem tego, czy te frazy generują ruch
 • brak raportowania działań agencji – raportowane są tylko pozycje
 • usunięcie działań po rozwiązaniu umowy – trzeba zaczynać od początku

Nie oferujemy tego modelu rozliczenia.

Pozycjonowanie w modelu ryczałtowym (abonamentowym):

Plusy:

 • krótkoterminowy czas trwania umowy, ponieważ czas jest nieoznaczony
 • przejrzyste raporty z działań, gdyż wiesz, co się dzieje w projekcie
 • mobilizacja agencji do szybkiego uzyskania satysfakcjonujących Klienta stabilnych i długotrwałych efektów
 • swoboda wyboru i zmiany fraz kluczowych w trakcie trwania współpracy
 • nie usuwanie działań po ewentualnym rozwiązaniu umowy

Minusy:

 • Klient od razu inwestuje we współpracę

Pozycjonowanie w modelu hybrydowym (wynagrodzenie bazowe + opłata za wejścia ponad średnią z ostatnich 3 miesięcy):

Plusy:

 • niższa opłata bazowa w stosunku do ryczałtu
 • niższa opłata za wejścia na witrynę niż w przypadku reklamy klikalnej
 • stała praca nad zwiększeniem widoczności Twojej witryny w internecie – efekty rosną
 • koncentracja nie na pozycjach, lecz na uzyskaniu właściwych wejść na Twoją stronę
 • mobilizacja agencji do szybkiego uzyskania satysfakcjonujących Klienta stabilnych i długotrwałych efektów
 • swoboda wyboru i zmiany fraz kluczowych w trakcie trwania współpracy
 • nie usuwanie działań po ewentualnym rozwiązaniu umowy
 • połączenie korzyści obu modeli

Minusy:

 • Klient od razu inwestuje we współpracę